Holger Ursin

Holger Ursin

Holger Ursin (f.1934) er professor emeritus og seniorforsker ved Unifob helse, Universitetet i Bergen. Hans forskningsaktivitet har vært knyttet til kontrollerte kliniske forsøk på effekt av tiltak for å forebygge og behandle ryggplager, muskelsmerter og andre subjektive helseplager. Tiltakene omfatter ulike medisinske behandlingsopplegg, fysioterapi og kognitiv stressmestring, fysisk trening, ergonomi og organisasjonsutvikling.