Ida Torunn Bjørk

Ida Torunn Bjørk

Ida Torunn Bjørk er utdannet sykepleier og er dr.polit i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun nå er tilsatt som førsteamanuensis. Hun er redaktør og medforfatter for flere bøker og artikler om utdanning og kompetanseutvikling i sykepleie. Bjørk har arbeidet både som rådgiver i sykepleietjenesten og som forsker ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Rikshospitalet. Hennes forskningsfelt inkluderer læring og kompetanseutvikling i sykepleierutdanning og klinisk praksis.

Bøker av Ida Torunn Bjørk