Jan Messel

Jan Messel

Jan Messel (f. 1957) er ph.d i historie og forsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Doktoravhandlingen handlet om LOs forhold til «de nye gruppene» og han har tidligere skrevet flere bøker om fagforeningshistorie.

Bøker av Jan Messel