Jan Bølstad

Jan Bølstad

Jan Bølstad er daglig leder av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten, har mer enn 30-års erfaring fra helse- og sosialfagfeltet. Han har hatt ledende stillinger i departement, kommunesektor og privat sektor, og har skrevet en rekke lærebøker for fagfeltet. Han har i mange år arbeidet som selvstendig rådgiver med kommunesektoren som arbeidsfelt.