Karl Georg Øhrn

Karl Georg Øhrn

Karl Georg Øhrn er cand.polit fra Universitetet i Oslo og har bl.a. vært seminarleder på metode og statistikk-kurset ved statsvitenskap i Oslo.

Bøker av Karl Georg Øhrn