Kjell V. Andorsen

Kjell V. Andorsen

Kjell V. Andorsen er dr. juris. Han har en bred faglig bakgrunn blant annet fra domstolene, politi og som privatpraktiserende advokat. Andorsen har vært førsteamanuensis og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere utgitt bøkene Strafferettslig nødrett (1999) og Rettsvillfarelse i strafferetten (2005).

Bøker av Kjell V. Andorsen