Kjell Roland

Kjell Roland

Kjell Roland er tidligere adm.dir. i ECON, nå styreformann i selskapet og ansvarlig for oppbygging av ECON i Sverige.