Knud Vilby

Knud Vilby

Knud Vilby (f. 1942) er journalist og forfatter med miljø- og utviklingsproblemer som spesialfelt, og har et omfattende forfatterskap innen dette feltet. Han har hatt en rekke ledende stillinger i danske medier, bl.a. sjefredaktør for Information. Han har også vært formann for bl.a. Den Danske Unesco Nationalkommisjon og Mellemfolkeligt Samvirke og vært i styret for Danida (dansk parallell til Norad).