Paul G. Roness

Paul G. Roness

Paul G. Roness (1951 - 2013) var professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og seniorforsker ved LOS-senteret, Universitetet i Bergen. Forskningen hans tok i stor grad utgangspunkt i organisasjonsformer og administrative endringsprosesser i den norske sentraladministrasjonen, og omfatter bl.a. studier av Stortingets og tjenestemannsorganisasjonenes rolle ved forvaltningsreformer.

Bøker av Paul G. Roness