Per Oskar Strand

Per Oskar Strand

Per Oskar Strand er politiutdannet med videreutdanning innen ledelse, IKT og økonomisk etterforskning.