Per Nortvedt

Per Nortvedt

Per Nortvedt er anestesisykepleier og professor i medisinsk etikk ved Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og internasjonale artikler om medisinsk filosofi/etikk og sykepleieetikk, blant annet "Følelser og moral" sammen med Arne Johan Vetlesen (1994).

Bøker av Per Nortvedt