Peter Ørebech

Peter Ørebech

Peter Ørebech (f. 1948) er professor i rettsvitenskap ved universitetet i Tromsø, og forskningsleder i Gruppe
for marin verdikjedeutvikling ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.