Ruth Kristine Moe

Ruth Kristine Moe

Ruth Kristine Moe har lang erfaring som lærer på Engebråten ungdomsskole hvor hun underviser blant annet i norsk og samfunnsfag. Hun har utviklet en leseopplæringskortstokk og har skrevet "Håndbok for ferske lærere" sammen med Harald Ødegaard.

Bøker av Ruth Kristine Moe