Ståle Eskeland

Ståle Eskeland

Ståle Eskeland var professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han engasjerte seg i rettssikkerhetsspørsmål i en rekke enkeltsaker.