Sverre Bjelland

Sverre Bjelland

Sverre B. Bjelland er advokatfullmektig i juridisk avdeling i StatoilHydro ASA. Bjelland har tidligere vært ansatt i Olje- og energidepartementet og i Kluge Advokatfirma DA