Thomas Nordby

Thomas Nordby

Thomas Nordby arbeider primært med tvisteløsning innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, inkludert Høyesterett, voldgift, forhandlinger og rettsmekling. Han er spesialisert innen konkurranserett, offentlige anskaffelser og energirett, og har bred kunnskap om offentligrettslig regulering.


Han har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2005. Han har også ført et større antall saker for EU- og EFTA-domstolen. Thomas er medlem av IBA Litigation Committee og engasjert i internasjonal tvisteløsning. Han har bakgrunn som styremedlem i Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning, og har vært leder for JUCs nettverk i kommersiell voldgift. Han er medlem av Dansk Forening for Voldgift og The Norwegian Oil and Energy Arbitration Association.