Thomas Nordby

Thomas Nordby

Med sin bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og EFTA-domstolen har Thomas Nordby særlig bred og grundig kjennskap til offentlig sektor, derunder forvaltningsrett, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Nordby har prosedert flere sentrale saker i nasjonale domstoler, EFTA-domstolen og EF-domstolen og har møterett for Høyesterett. Hos Arntzen de Besche leder Nordby blant annet firmaets arbeid med CO2-fangst og -lagring på henholdsvis Mongstad og Kårstø og er sentral i alle saker som berører EU/EØS-rettslige eller forvaltningsrettslige spørsmål.

Bøker av Thomas Nordby