Tor Slettebø

Tor Slettebø

Tor Slettebø er cand. socion. med hovedfag i sosialt arbeid. Han arbeider som førsteamanuensis ved avdeling for sosionomutdanning ved Diakonhjemmet Høgskole.