Torbjørn Trondsen

Torbjørn Trondsen

Torbjørn Trondsen (f. 1948) er dr. scient. i fiskerivitenskap og professor i fiskerimarkedsføring, Gruppe for marin
verdikjedeutvikling ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø