Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak er utdannet siviløkonom og dr. oecon fra Norges Handelshøyskole, der han er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Han er også programdirektør for NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse. Bjørnenak har publisert flere bøker og en lang rekke artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Han har sittet i flere offentlige utvalg, og er aktiv som konsulent og foredragsholder for både privat og offentlig sektor.