Trygve Poppe

Trygve Poppe

Trygve Poppe er professor ved Norges veterinærhøgskole, og har arbeidet med sykdomsproblemer hos fisk siden 1981.

Bøker av Trygve Poppe