Ulf Hammer

Ulf Hammer

Ulf Hammer er professor dr juris, og arbeider ved Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett. Hammer har tidligere blant annet vært ansatt i Olje- og energidepartementet, herunder som sekretær for Petroleumslovsutvalget, og som advokat.i Norsk Hydro