Yngve Bustnesli

Yngve Bustnesli

Yngve Bustnesli er cand.jur. fra 1994 og partner i Kvale Advokatfirma. Bustnesli har lang erfaring med regulatoriske og kontraktsrettslig problemstillinger innen petroleumsvirksomheten. Han har tidligere vært ansatt i Olje- og energidepartementet, og deltok blant annet i arbeidet med utarbeidelse av gjeldende petroleumslov med forskrifter. Han har siden 2001 arbeidet som advokat i flere større advokatfirmaer, og er i internasjonale ratinger anbefalt som advokat i kategorien olje og gass.

Bøker av Yngve Bustnesli