Velg format

På lager
kr 249

Å arbeide i barnehagen

Skal en ha kvalitet i barnehagen, må en tenke kompetanse på alle nivå. Denne boka inneholder grunnleggende kunnskap om barnehagen.

Boka gir bl.a. en innføring i det grunnleggende du trenger å vite om Rammeplan, lovverk, forskrifter, lek, språkutvikling, foreldresamarbeid, danning, medvirkning og barnehagens fagområder. Rammeplanen og lovverket går som en rød tråd gjennom boka. De enkelte temaene blir belyst med teorier og praktiske eksempler.

En bok for alle medarbeiderne i barnehagen.

Forfatterne har lang erfaring med kompetansehevingskurs for barnehageassistenter i høgskoleregi. De vet at kunnskap skaper engasjement, og at engasjement skaper kvalitet. Denne erfaringen bygger boka videre på.


Forfatterne er Anne Furu, Marit Granholt og Marianne Thoresen fra Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus og Anna Moxnes, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049052
  • Utgivelsesdato: 05.10.2020
  • Bokgruppe: 893

Marianne Thoresen

Marianne Thoresen er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har i tillegg lang og bred erfaring fra arbeid i barnehage.
Mer informasjon om forfatteren

Marit Granholt

Marit Granholt er høgskolelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høskolen i Oslo og Akershus
Mer informasjon om forfatteren

Anna R. Moxnes

Anna Rigmor Moxnes er førsteamanuensis ved universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider ved institutt for pedagogikk, Campus Drammen og underviser i barnehagelærerutdanningen, master i pedagogikk og i veilederutdanningene. Forskningsinteressene hennes er pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, materialitet, de minste barna i barnehagen og veiledningspedagogikk.
Mer informasjon om forfatteren

Anne Furu

Anne Furu er høgskolelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mer informasjon om forfatteren