Velg format

På lager
kr 499

Å regne i alle fag

Med Kunnskapsløftet kom regning inn som en av de fem grunnleggende ferdighetene. Det å kunne regne skal integreres i alle fag, men på fagenes premisser.
Boka presenterer ulike perspektiver på regning med utgangspunkt i matematikkfaget. Den starter med å reflektere over hva regning er og hvordan regning har blitt presentert i læreplanene. For noen er det å regne bare knyttet til å utføre den tekniske delen av det å fullføre regnestykker, mens andre legger vekt på forståelse og mening knyttet til det å kunne regne. For noen er regning noe man gjør på skolen i bøkene. Andre knytter det til praktisk regning i hverdagen.

I Kunnskapsløftet knyttes regning sågar til geometrisk mønsterutvikling. Boka knytter også regningen til Kunnskapsløftets grunnleggende ferdighet og regning i andre fag enn matematikk. I tillegg presenterer den konkrete innspill til hvordan lærere kan jobbe med den grunnleggende ferdigheten å «regne» i de ulike fagområdene.

Boka er en spennende samling relevant matematikkfagstoff som spenner helt fra mikroperspektiver knyttet til hva som skjer i hodene på oss når vi regner og ulike regnestrategier, til mer overordnede perspektiver med en oversikt over historiske trender i regneopplæringen. Boka vil dermed være et viktig verktøy for både lærerstudenter og lærere på alle nivåer i norsk skole og andre som er opptatt av matematikk i skolen.

Ut over de tre redaktørene har boka følgende bidragsytere: Bjørnar Alseth, Margit Askeland, Reidun Åslid Bjørklykke, Tuva Bjørkvold, Geir Botten, Hilde Skaar Davidsen, Vigdis Flottorp, Anne Berit Fuglestad, Simon Goodchild, Anne Håland, Arne Jakobsen, Kai Otto Jørgensen, Kjersti Lundetræ, Knut Ole Lysø, Kjersti Melhus, Atle Mjåtveit, Frode Rønning, Svein Arne Sikko, Leif Bjørn Skorpen, Dag Torvanger, Hilde Tørnby, Marta Vassbø og Geir Winje.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215014364
  • Utgivelsesdato: 04.11.2009
  • Bokgruppe: 219

Elin Kirsti Lie Reikerås

Elin Reikerås har en PhD i spesialpedagogikk og er Cand.Scient i matematikk. Hun er professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder av FILIORUM-senter for barnehageforskning, Universitet i Stavanger
Mer informasjon om forfatteren