Velg format

På lager
kr 309

Å skape og studere endring

Aksjonsforskning i barnehagen, 2. utgave
Boken tar for seg aksjonsforskning i barnehagen, og synliggjør hvordan ledere i barnehagen sammen med sitt personale kan skape og studere endring i egen praksis.

Aksjonsforskning løftes fram som en måte å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Boken viser hvordan aksjonsforskning kan sette erfaringslæring i system og bidra til ny kunnskap og endring gjennom kritisk refleksjon og dekonstruksjon av egen praksis.

Boken har tre deler som tar for seg ulike sider ved aksjonsforskning:
Del 1: Aksjonsforskning som ledelsesstrategi
Del 2: Tilnærming til aksjonsforskning
Del 3: Aksjonsforskningsprosessen

I den reviderte utgaven løftes aksjonsforskning fram som ledelsesstrategi og ressursene innad i barnehagen vektlegges som strategier for å skape endring og utvikling. Ledelsesfunksjoner sett i sammenheng med organisasjonsteoretiske perspektiver har fått større plass og gir en ramme for å forstå hvordan endring og utvikling kan styres og ledes.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045498
  • Utgivelsesdato: 27.04.2020
  • Bokgruppe: 893

Marianne Thoresen

Marianne Thoresen er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har i tillegg lang og bred erfaring fra arbeid i barnehage.
Mer informasjon om forfatteren

Marit Bøe

Marit Bøe er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har i tillegg lang og bred erfaring fra arbeid i barnehager.
Mer informasjon om forfatteren