Velg format

På lager
kr 349

Å skape trygghet i en kropp som trenger hjelp

Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge med funksjonsvariasjon
«Det er mange som har kunnskap om enten seksuelle overgrep eller funksjonsvariasjon, men blant profesjonelle er det veldig lite kunnskap om de to temaene sammen».
Personer med fysiske funksjonsvariasjoner utsettes opptil to til tre ganger så ofte for seksuelle overgrep som normfungerende. Ti overgrepsutsatte deler her sine historier og viser hvordan internaliserte fordommer mot funksjonsvarierte kan skape barrierer i møte med hjelpeapparatet. De gir et bilde av et hjelpeapparat som ikke forstår det særegne ved å oppleve seksuelle overgrep i en funksjonsvariert kropp.
Hvordan kan så hjelpeapparatet legge bedre til rette for denne gruppen og etablere en større forståelse for opplevelsene av overgrep i en funksjonsvariert kropp? Og hva trenger profesjonelle å vite om hvordan funksjonsvariasjonen påvirker bearbeidelsen av et overgrep? Dette er noen av spørsmålene forfatterne ønsker å gi svar på i denne boken. Boken er en vitenskapelig monografi rettet mot alle som inngår i en faglig, profesjonell relasjon til barn og ungdom i skolealder og til unge voksne.
Målgruppen for boken er psykologer, fysioterapeuter og alle som arbeider i skolen, helsevesenet og kommunale tjenester.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050539
  • Utgivelsesdato: 08.08.2022
  • Bokgruppe: 215

Ingrid Thunem

er doktorgradsstipendiat i seksualitet og assistanse ved VID vitenskapelige høgskole. Hennes forskningsarbeid og interesse strekker seg bredt innenfor funksjonsvariasjon og seksualitet. Hennes fagområder er menneskerettigheter, norm[1]kritikk og likestilling.
Mer informasjon om forfatteren

Jon-Håkon Schultz

Jon-Håkon Shultz er ansatt som professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT.

Han har utgitt flere bøker, bl.a. Ingen ut av rekka går (3. utg. 2008). Ungdom og rus (2007) og Krisepedagogikk sammen med Magne Raundalen (2006).
Mer informasjon om forfatteren