Velg format

På lager
kr 379

ABC for ikke-økonomer

4. utgave

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215040325
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893
Skal du starte ditt eget firma, eller utdanner du deg til et yrke hvor det er naturlig å starte for deg selv? Kanskje du har blitt med i styret av en bedrift og ønsker å forstå firmaets økonomiske situasjon bedre? Eller har du fått større ansvar på arbeidsplassen og ønsker å oppgradere kunnskapene? Da er det nyttig å lese denne boken.

Boken egner seg også godt for studier som ikke er rene økonomistudier, men hvor økonomi inngår, for eksempel i ingeniørutdanninger og studier i entreprenørskap.

ABC for ikke-økonomer gir en kortfattet og oversiktlig innføring i moderne IT-basert regnskapsførsel. Boken gir videre forståelse for hva regnskapstallene forteller deg, hvordan kostnader beregnes og priser fastsettes, litt om markedsmekanismer og om budsjettering og finansiering.

Som vedlegg finner du en kort forklaring av økonomiske ord og uttrykk, innføring i bruk av sentrale Excel-funksjoner og repetisjon av litt praktisk regning.

ABC for ikke-økonomer er velegnet både for organisert kursvirksomhet og forelesninger, og for dem som ønsker å lese på egen hånd. Boken fungerer også som et nyttig oppslagsverk.

4. utgave av boken er gjennomgående oppdatert mht. lover, regler og rammebetingelser. Det er også inkludert et nytt kapittel om hvordan man kan lykkes som gründer.

Du finner en rekke oppgaver i boken. Løsningsforslag til disse finner du til venstre på denne siden. Her er det også lagt ut nyttig tilleggsstoff, blant annet budsjettoppstilling i Excel som du selv kan laste ned og bruke, og Powerpointpresentasjoner for forelesere.

Gunnar Engelsåstrø

Gunnar Engelsåstrø har vært tilsatt som førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en årrekke, hvor han har undervist i både privat, kommunalt og statlig regnskap. Han driver dessuten kursvirksomhet i kommunalt regnskap, blant annet for kommunalt tilsatte.
Mer informasjon om forfatteren