Velg format

kr 599

Abortspørsmålets politiske historie

1900-2020
Denne boka forteller historien om abortpolitikk og abortlovgivning i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Abortspørsmålet er kontroversielt, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Abort var forbudt fram til lov om svangerskapsavbrudd begynte å gjelde i 1964, tross mange krav om legalisering over lang tid. Fra 1979 har det vært fri abort innen 12. svangerskapsuke, med en viss innskrenking av retten fra 2019.

Boka skildrer den internasjonale kampen for rett til abort og fødselskontroll gjennom hele 1900-tallet. Erfaringer krysset landegrenser, og legalisering av abort i utlandet inspirerte norske abortforkjempere, men oppildnet også motstandere. Abortspørsmålet var på agendaen for politiske massebevegelser og internasjonale organisasjoner, og abort var både et juridisk og et medisinsk tema. Forankret i et bredt kildemateriale viser boka hvordan arbeiderbevegelsens kvinner gjorde en viktig innsats for abortsaken før den nye kvinnebevegelsen kom til som viktig aktør fra 1970-tallet. Boka utfordrer og utdyper tidligere forskning med sin statsvitenskapelige og historisk orienterte analyse av mobilisering for abortlovgivning og av de politiske prosessene som fulgte. Den politiske historien preges av kontinuitet og noen brudd i konfliktlinjene. Det var aldri stille om abortsaken på 1900-tallet - og abortsaken er fortsatt aktuell i dag.

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Informasjon om boka

  • Sider: 390
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042916
  • Utgivelsesdato: 03.05.2021
  • Bokgruppe: 214

Kari Tove Elvbakken

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Elvbakken er tidligere direktør ved Universitetet i Bergen. Hun har også vært forskningsdirektør ved Rokkansenteret.
Mer informasjon om forfatteren