Velg format

På lager
kr 899

Agenturloven

Lovkommentar
Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven) regulerer både forholdet mellom henholdsvis handelsagenter og hovedmenn, og handelsreisende og arbeidsgivere. Lovkommentaren gir god veiledning i forståelsen av loven til dem som er direkte omfattet av den, samt til jurister, advokater, dommere og andre som har behov for å sette seg inn i regelverket.

Agenturloven, som trådte i kraft i 1993, bygger på EUs rådsdirektiv 86/653/EØF om samordning av medlemsstatenes lovgivning om selvstendige handelsagenter. Direktivet ble inkorporert i norsk rett som en del av EØS-avtalen.

Boken gir grundige kommentarer til agenturlovens bestemmelser og har særlig grundig omtale av dem som ut fra erfaring er mest krevende, for eksempel rett til avgangsvederlag og bortfall av slikt vederlag.
Boken har foruten henvisninger til norske rettskilder også henvisninger til blant annet danske og svenske kilder, fordi de nordiske landene i all hovedsak har sammenfallende lovgivning for handelsagenter.

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055992
  • Utgivelsesdato: 16.03.2023
  • Bokgruppe: 221

Henrik Renner Fredriksen

Henrik Renner Fredriksen er advokat og partner i advokatfirmaet SGB Storløkken.
Mer informasjon om forfatteren

Magne Mjaaland

Magne Mjaaland er senioradvokat i SANDS med møterett for Høyesterett.
Mer informasjon om forfatteren