Velg format

På lager
kr 3 359

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Lovkommentar, 5. utgave
Den første utgaven av lovkommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999. Siden den gang har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området.

Denne reviderte utgaven er oppdatert av Gudmund Knudsen, Asle Aarbakke og Tone Ofstad med lovendringer og rettspraksis siden forrige utgave fra 2017. Fremstillingen er ajourført pr. 1. juli 2023.

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng, der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett er tatt i betraktning.

Lovkommentaren er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer og andre tillitspersoner i aksjeselskaper.

Informasjon om boka

  • Sider: 1408
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215065366
  • Utgivelsesdato: 22.12.2023
  • Bokgruppe: 221

Magnus Aarbakke

Magnus Aarbakke har bakgrunn som høyesterettsdommer og professor i skatterett og selskapsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Asle Aarbakke

Asle Aarbakke er partner i advokatfirmaet BA-HR i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Gudmund Knudsen

Gudmund Knudsen er advokat i Advokatfirma BA-HR.
Mer informasjon om forfatteren

Tone Ofstad

Tone Ofstad er avdelingsdirektør i Justisdepartementets Lovavdeling.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Skåre

Jan Skåre er tidligere høyesterettsdommer, i perioden 1978-1998.
Mer informasjon om forfatteren