Velg format

På lager
kr 829

Allmenningsrett

Boken er en grundig og fullstendig drøftelse av allmenningsretten. Boken er skrevet også med sikte på den som ikke er jurist.
Allmenningene omfatter store skog- og utmarksområder der et betydelig antall gårdbrukere har rettigheter til dekning av gårdens behov. Allmenningene er dels eiet av staten, dels eiet av bygdefolket. Viktigst er retten til trevirke, til beiting og til seter. Jakt, fangst og fiske er også av stor betydning, ikke bare for det lokale bygdefolket, men også for andre gjennom salg av jakt- og fiskekort.

Disse rettighetene har vært gjenstand for mye strid opp gjennom tidene - ikke minst mellom staten og gårdbrukerne. Det har vært flere hundre allmenningssaker for Høyesterett siden 1814. Mange av avgjørelsene er fortsatt av betydning, selv om vi har fått flere detaljerte lover som fjelloven, skogallmenningsloven og bygdeallmenningsloven.

Det er mer enn 50 år siden siste grundige og fullstendige drøftelse av allmenningsretten.

Informasjon om boka

  • Sider: 392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015293
  • Utgivelsesdato: 26.06.2009
  • Bokgruppe: 221

Thor Falkanger

Thor Falkanger er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker på Universitetsforlaget, særlig innenfor tingsrett og sjørett. Av hans seneste bøker nevnes Allmenningsrett (2009), Odelsloven med kommentarer (5. utgave 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Landbruksrett (2013), Løsningsrettsloven (2015), Sjørett (8. utgave 2016, sammen med Hans Jacob Bull), Tingsrett (9. utgave 2022, sammen med Aage Thor Falkanger), Lufttransport av gods (2016), Mineralloven, lovkommentar (2017), Tomtefesteloven, lovkommentar (2018) og Granneloven, lovkommentar (2019).
Mer informasjon om forfatteren