Velg format

På lager
kr 629

Alt er kjemi

... men kjemi er ikke alt
I denne boken presenteres, på en populærvitenskapelig måte, en rekke stoffer som vi finner i våre omgivelser. Her finner du frodig og fargerik historisk bakgrunnsinformasjon om stoffene, og samtidig en grundig dypt faglig beskrivelse av stoffenes oppbygging og funksjon.

Boken gir innsikt for brukere av en rekke av de stoffer som er beskrevet, den er en glimrende kilde til oppdatering av basiskunnskap hos den jevne kjemiker, og til å gi nyttig bakgrunnsstoff for kjemilærere i undervisningen i ungdomsskole og den videregående skolen.

Boken er basert på en samling svært populære artikler som har vært publisert i tidsskriftet Kjemi i løpet av de siste 20 år. Samlingen av artiklene i bokform er et ledd i markeringen av Kjemiåret 2011.

Informasjon om boka

  • Sider: 420
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215018829
  • Utgivelsesdato: 20.09.2011
  • Bokgruppe: 229

Arvid Mostad

Arvid Mostad er professor emeritus i fysikalsk kjemi og har gjennom 42 år ved UiO undervist i de fleste emner innen kjemi for realister, medisinere og farmasøyter. Har i de senere årene skrevet en rekke populærvitensakpelige artikler om molekyler vi møter i hverdagen. Hovedinteressefelt er struktur av organiske molekyler med biologisk aktivitet. Arbeider fortsatt ved kjemisk institutt UiO.
Mer informasjon om forfatteren