Velg format

På lager
kr 419

Anerkjennelsens kompleksitet

i barnehage og skole. 2. utgave
Anerkjennelse er en grunnleggende betingelse for menneskers forhold til hverandre og til seg selv. I arbeidet med barn og unge i pedagogiske institusjoner er anerkjennelse ansett som et svært sentralt fenomen.

Antologiens teoretiske utgangspunkt er Axel Honneths teori om anerkjennelse som et intersubjektivt fenomen. Forfatterne er opptatt av hvordan anerkjennelse som fenomen kan gi en utvidet innsikt i anerkjennende prosesser - ikke bare i de nære relasjoner, men også knyttet til institusjonelle praksiser samt verdier og normer i samfunnet for øvrig. Dermed må vilkår for anerkjennelse ses i sammenheng med både politikk og kulturelt landskap. De ulike kapitlene viser hvordan anerkjennelse, men også krenkelse trer frem i praksis og utgjør en del av den pedagogiske virksomheten.

Denne andreutgaven er oppdatert i tråd med nyere forskning og litteratur innenfor tematikken.

Dette er en bok for studenter innenfor barnehagelærer- og lærerutdanningen, og for alle andre som interesserer seg for praksis i barnehage, skole og høyskole.

Redaktørene Ruth Ingrid Skoglund og Ingvild Åmot har med seg bidragsyterne Åse Nylenna Akslen, Margareth Eilifsen, Gunn Irene Heggvold, Patrick Kermit, Anne Karin Rudjord Unneland og Brit Skrove.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032023
  • Utgivelsesdato: 26.04.2019
  • Bokgruppe: 215