Velg format

På lager
kr 379

Arbeidslinja

Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021195
  • Utgivelsesdato: 07.12.2012
  • Bokgruppe: 213
Arbeidslinja i sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Forfatterne viser at forholdet mellom stimulering og tvang ikke alltid er klar, og at det fører til spørsmål og dilemmaer.
Arbeidslinja i sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Men forholdet mellom stimulering og tvang er ikke alltid klar. Og hvordan er det egentlig med arbeidsmotivasjonen i Norge, for eksempel blant unge, eldre og innvandrere? Er det et dilemma at det å redusere sosiale ytelser for at det skal bli mer lønnsomt å arbeide kan føre til flere fattige? Hvilke følger kan arbeidslinja få for barna?

Boka handler om arbeidet, motivasjonen til å arbeide, og om utfordringer knyttet til arbeidslinja i sosialpolitikken. Forfatterne er forskere og belyser sine temaer både med egen, nasjonal og internasjonal forskning. Boka er for dem som utdanner seg til og arbeider i velferdsstatens yrker, for dem som underviser og forsker på feltet, og for dem som søker innsikt i forholdet mellom arbeidet og velferdsstaten.

Steinar Stjernø

Steinar Stjernø er professor em. ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har utgitt en rekke bøker og forskningsrapporter om norsk og internasjonal velferdspolitikk.
Mer informasjon om forfatteren

Einar Øverbye

Einar Øverbye er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har publisert en rekke bøker om sosialpolitiske temaer.
Mer informasjon om forfatteren