Velg format

På lager
kr 1 169

Arbeidslivets spilleregler

5. utgave
«Arbeidslivets spilleregler» presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk og grundig måte. Boken er et nyttig hjelpemiddel for praktikere i leder- og HR-stillinger, advokater, tillitsvalgte, arbeidsgivers representanter og studenter på høyskole- og universitetsnivå.

Boken følger en normalsyklus for et arbeidsforhold, fra ansettelse til opphør. Forfatterne tar for seg spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykepenger, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Endringer i og avslutning av arbeidsforholdet, herunder spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, suspensjon, omorganisering, nedbemanning, permittering, outsourcing, virksomhetsoverdragelse og sluttavtaler, er viet stor plass. Boken fremstiller også reglene om arbeidstakernes medbestemmelsesrett og gir en oversikt over de viktigste sidene av den kollektive arbeidsretten. Spørsmålene illustreres av et rikt utvalg dommer og andre avgjørelser.

«Arbeidslivets spilleregler» er opprinnelig skrevet av advokatene Nils H. Storeng, Tom H. Beck og Arve Due Lund i Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL). Rettsfeltet er i stadig utvikling, i stor grad som følge av rettslig påvirkning fra EU. Boken foreligger derfor nå i femte reviderte utgave, hvor kapittelinndelingen er noe annerledes enn tidligere, samtidig som den pedagogiske fremstillingen i tidligere utgaver er beholdt. Boken er oppdatert med lovendringer og rettspraksis og er ført à jour per utgangen av november 2019.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215040790
  • Utgivelsesdato: 28.05.2020
  • Bokgruppe: 893

Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund. Hun har spesialisert seg på arbeidsrett og har lang erfaring fra rettsområdet. Andersen holder jevnlig kurs innenfor arbeidsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Arve Due Lund

Arve Due Lund er advokat og partner i Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co.
Mer informasjon om forfatteren

Terje Gerhard Andersen

Terje Gerhard Andersen er dommer i Brønnøy, Alstahaug og Rana tingretter.
Mer informasjon om forfatteren

Nils Storeng

Nils H. Storeng er advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
Mer informasjon om forfatteren

Thomas B. Svendsen

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
Mer informasjon om forfatteren