Velg format

På lager
kr 949

Arbeidsrett

utvalgte artikler 2001-2010
Arbeidsrett er et omfattende fag med mange forgreninger. Privatrett og offentlig rett går hånd i hånd. Lovgivning og avtaler, ikke minst tariffavtaler, inngår i et nært samvirke både i et utviklingsperspektiv og i dagsaktuell sammenheng, og det er et intimt samspill mellom arbeidsavtaler og tariffavtaler.
Arbeidsrett er et omfattende fag med mange forgreninger. Privatrett og offentlig rett går hånd i hånd. Lovgivning og avtaler, ikke minst tariffavtaler, inngår i et nært samvirke både i et utviklingsperspektiv og i dagsaktuell sammenheng, og det er et intimt samspill mellom arbeidsavtaler og tariffavtaler. Den rettslige relasjonen mellom dem er grunnleggende i arbeidsretten. EU/EØS-retten har ikke bare bragt ny lovregulering inn i den nasjonale arbeidsretten. Den har også bragt med seg helt nye problemstillinger både gjennom skreven rett og gjennom rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen. Arbeidsretten favner et vidt spekter av emneområder, både nasjonalt og internasjonalt. Det internasjonale perspektivet omfatter også internasjonal privatrett. Det er et stadig viktigere tema i arbeidsretten.
Artiklene i denne boken spenner over store deler av dette omfattende feltet og behandler en rekke forskjellige temaer, dels rent nasjonale, dels emner med sterkt internasjonalt preg. Artiklene er et utvalg av forfatterens arbeider fra 2001 til 2010. Der det er grunnlag for det, er de enkelte bidragene supplert med oppdateringer for å gjøre informasjonen aktuell ut fra den rettsutviklingen som har funnet sted efter at en artikkel ble publisert første gang.

Informasjon om boka

  • Sider: 744
  • Språk: Annet
  • ISBN: 9788215016955
  • Utgivelsesdato: 03.11.2010
  • Bokgruppe: 221

Stein Evju

Stein Evju er professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Mer informasjon om forfatteren