Jussens venner

LEDIG STILLING

Har du lyst til å være med og utvikle et av Norges mest leste juridiske tidsskrifter?

Universitetsforlaget søker ny studentredaktør til Jussens Venner.

Tidsskriftet har to jusstudenter som redaktører. Én av redaktørene går av ved årsskiftet og vi søker hans etterfølger. Vi leter etter en faglig dyktig og sosialt omgjengelig person. 

I samarbeid med din medredaktør vil du ha ansvar for å vurdere kvaliteten på artikler som kommer inn. Du har ansvar for å planlegge utgivelsene og produksjonen, følge opp artikkelforfatterne og finne eksterne fagfeller, som også vurderer artiklene. Det kreves gode evner i å koordinere arbeidsoppgaver. 

Oppdraget gir deg verdifull erfaring i redaksjonelt arbeid, og god innsikt i akademisk skriving og vitenskapelig publisering. 

Jusstudenter ved alle universitetene oppfordres til å søke på stillingen. Søkeren må ha fullført 3. studieår første semester ved tiltredelse. 

Oppdraget er honorert og lar seg forene med fulltidsstudier. 

Oppstart: 1. januar 2023
Varighet: ca. 1 år 

Søknadsfrist: 11. november 2022

Søknad med CV, karakterutskrift og annen relevant dokumentasjon sendes til redaktørene:

Martin Jonassen: mejonass@uio.no (tlf. 918 67 378)
Theodor Karlsen: theodor.karlsen@student.uib.no (tlf. 482 05 172)

Ved spørsmål, ta kontakt med redaktørene.