Jussens venner

LEDIG STILLING

Har du lyst til å være med og utvikle et av Norges mest leste juridiske tidsskrifter?

Universitetsforlaget søker ny studentredaktør til Jussens Venner.  

Tidsskriftet har to jusstudenter som ansvarlige redaktører. Én av redaktørene går av ved årsskiftet og vi søker hans etterfølger. Vi leter etter en faglig dyktig og sosialt omgjengelig person.  

I samarbeid med din medredaktør vil du ha ansvar for å vurdere kvaliteten og relevansen på artikler som sendes inn og hva som skal publiseres. Du vil ha ansvar for å følge opp artikkelforfatterne, finne eksterne fagfeller (som også vurderer artiklene) og planlegge utgivelsene og produksjonen. Søkere må ha gode evner til planlegging, oppfølging og koordinering.  

Oppdraget gir deg verdifull erfaring i redaksjonelt arbeid, og god innsikt i akademisk skriving og vitenskapelig publisering.  

Jusstudenter ved alle universitetene oppfordres til å søke. Søkeren må ha fullført 3. studieår første semester ved tiltredelse.  

Oppdraget er honorert og lar seg forene med fulltidsstudier.  

Oppstart: ca. 1. januar 2024
Varighet: ca. 1 år

Søknadsfrist: 31. oktober 2023

Søknad med CV, karakterutskrift og annen relevant dokumentasjon sendes til redaktørene:

Per Silnes Tandberg: p.s.tandberg@student.jus.uio.no (tlf. 992 90 690) 
Eline Sandnes Fosse: eline.fosse@student.uib.no (tlf. 971 24 451) 

Ved spørsmål, ta kontakt med redaktørene.