Universitetsforlaget søyler

Læremiddelstipend 

Har du en god idé til et digitalt læremiddel eller en lærebok som mangler i faget ditt? Da bør du søke Universitetsforlagets læremiddelstipend!

Hvert år deler Universitetsforlaget ut et stipend til ett eller flere lovende og nyskapende læremiddelprosjekter. I år er potten på hele 300 000 kroner. Om du er blant vinnerne, får du også utgivelseskontrakt med forlaget og god redaksjonell støtte underveis. Stipendet har vært startskuddet for mange fantastiske læremiddelprosjekter – og er en gyllen anledning til å gjøre alvor av din drøm om å formidle faget ditt på aller beste måte!

Prosjektet må være rettet mot et av forlagets fagområder, og bør ha en tydelig definert målgruppe. Juryen vektlegger særlig faglig kvalitet, pedagogisk formidling, språk og gjennomføringsplan i sin vurdering av søknadene.

Våre fagområder er:

  • Barnevern, vernepleie, sosialt arbeid og psykisk helse
  • Humaniora og samfunnsfag
  • Jus
  • Pedagogikk og didaktikk for lærerutdanningen
  • Økonomiske og administrative fag

Søknadsfrist: 1. oktober 2023.  

Slik søker du: 

Lag en kort prosjektbeskrivelse som sier noe om læremiddelets tema og struktur. Fortell hvem som trenger det digitale læremiddelet eller læreboken, og legg gjerne med en oversikt over relevante studier og kurs. Vi trenger å vite hvorfor akkurat du er riktig person for oppgaven. Legg også ved en foreløpig innholdsfortegnelse og en liten prøvetekst (5–15 sider).  

Send til post@universitetsforlaget.no. Merk sendingen «Læremiddelstipend 2023». 

Har du spørsmål? Ta kontakt med forlagsredaktør på ditt fagområde

Vi tar direkte kontakt ved tildeling, innen utgangen av oktober 2023.  

Kjenner du noen som ønsker å lage et nytt læremiddel for studentene? Del gjerne!