Manuskoordinator (vikar)

Vil du være med på å gjøre Norges ledende akademiske forlag enda bedre? Vi søker en manuskoordinator til et vikariat i perioden 1. august – 31. oktober 2022. Stillingen skal lyses ut fast i løpet av høsten, så det vil være mulighet for fast ansettelse for den rette kandidaten. Arbeidet som manuskoordinator krever svært gode samarbeidsevner, effektiv arbeidsform, nøyaktighet og evnen til å arbeide under tidspress. Våre utgivelser holder høy kvalitet, og vi legger stor vekt på at dette ivaretas i alle ledd i prosessen frem til ferdig bok.

Stillingen innebærer:

 • Prosjekthåndtering av manus i produksjonsfasen

 • Teknisk bearbeiding av manus

 • Koordinering av språkvask og korrektur

 • Praktisk, teknisk og språklig veiledning til forfattere

 • Rekruttering, opplæring og administrering av eksterne frilansere

 • Bruk av ulike digitale verktøy for optimalisering av manusprosessen for alle involverte

Vi ønsker oss en språkkyndig, initiativrik og utadvendt person med:

 • Minst tre års relevant høgskole-/universitetsutdanning

 • Svært god kompetanse i bruk av Word og digitale verktøy

 • Relevant praksis fra arbeid som innebærer språkbehandling og språkvurdering

 • Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

 • Gode engelskkunnskaper

 • Lyst og evne til å videreutvikle arbeidsmetoder og rutiner

 • Gode allmennkunnskaper

Vi forventer at du bidrar til å bevare og utvikle vårt gode arbeidsmiljø. Du skal jobbe i en høyt ansett kunnskapsbedrift med solid faglig kompetanse, og du blir en del av et forlag hvor alle elsker å utvikle, kvalitetssikre og formidle faglitteratur fra de beste forfatterne og tidsskriftene. Vi har gode arbeidsbetingelser, som blant annet består av subsidiert kantine, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter forlagets lønnssystem. Vi holder til i Oslo sentrum sammen med våre kollegaer i Aschehoug forlag.

Send inn søknad og CV innen 24. juli, så får du raskt svar fra oss om du er en av de kvalifiserte som går videre i prosessen. 

Send søknad på e-post til: syver.holen@universitetsforlaget.no

Søknadsfrist: 24.07.22

Nærmere opplysninger kan du få ved å kontakte produksjonssjef Syver Holen, tlf.: 406 00 736, e-post: syver.holen@universitetsforlaget.no