PRESSEMELDING | 30. Mars 2023 09:15

Ny forlagssjef i Universitetsforlaget

Heidi Norland er den nye forlagssjefen i Universitetsforlaget. Hun overtar styringen i et av landets viktigste akademiske forlag den 1. april.

– Vi er veldig glade for at Heidi har takket ja til å påta seg oppdraget med å lede Universitetsforlaget inn i en spennende fremtid. Med sin inngående kjennskap til forlaget kombinert med sin store nysgjerrighet og iver etter å drive aktiv kunnskapsformidling er hun perfekt for rollen, sier Mads Nygaard, forlegger og konsernsjef i Aschehoug.

Heidi trer inn som forlagssjef i en spennende periode for Universitetsforlaget. Dagens studenter har nye preferanser for læring og pensumformater og dermed må også det akademiske forleggeriet endre seg. Det er Universitetsforlaget allerede godt i gang med gjennom satsingen på digitale bøker og forretningsmodeller, samt lanseringen av en heldigital tjeneste for Exphil-studenter. Å finne den rette balansen mellom videreutvikling av papirboken, som har en selvsagt plass i pensummiksen, og nyutvikling av digitale løsninger blir del av Heidis utfordrende oppdrag de neste årene.

– Jeg gleder meg! Jeg vil dyrke videre det Universitetsforlaget står for: redaksjonell kompetanse og kvalitet i alle ledd. Jeg vet hvor mye det betyr for forfatterne våre, derfor er det viktig for meg. Og ja, jeg brenner for studenten. Dagens studenter er smarte og lærevillige - og de er digitale. Vi skal møte framtidens studenter med nyskapende formidling som holder høy kvalitet. Det krever at vi alltid tenker nytt i forlaget. Å utvikle Universitetsforlaget framover handler derfor også om innovasjon, sier Heidi Norland.

For å tilrettelegge på best mulig måte for den videre veksten i hele utdanningsdelen av Aschehoug har Universitetsforlaget og Aschehoug skole nå samlet sine krefter i flere felles sterke fagmiljøer innen blant annet produkt- og teknologiutvikling. På denne måten løser vi felles utfordringer mer effektivt og drar nytte av felles erfaringer for å tilpasse oss raskere. Et virkemiddel for å realisere de felles løsningene har vært å endre selskapsstrukturen gjennom en planlagt fusjon av Universitetsforlaget AS og H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS.

– Digital utvikling krever spisskompetanse. Jeg er glad for at vi kan bygge den kompetansen som del av Aschehoug. Og jeg er spesielt glad for at Universitetsforlaget skal samarbeide tett med Aschehoug skole. De har kunnskap om den digitale eleven som vi trenger. Vi må se for oss framtidas student, da må vi vite hva de gjør i den heldigitale skolen.

Heidi Norland kommer fra stillingen som redaksjonsleder i Universitetsforlaget. Da hun kom til Universitetsforlaget i 2015 hadde hun lang fartstid i norsk forlagsbransje, først fra Samlaget deretter tretten år i Pax Forlag der hun jobbet både med sakprosa og faglitteratur. Interessen for det akademiske forleggeriet ble vekket allerede da hun var student ved University of California, Berkeley og fikk hospitere en sommer i University of California Press.

– Universitetsforlaget har en stolt historie, en sterk markedsposisjon og utgir svært mange av Norges viktigste akademiske forfattere. Det vil Heidi forvalte med klokskap og respekt. Hun har også med seg et utrolig sterkt mannskap som lever og ånder for aktiv og nyskapende kunnskapsformidling. Jeg ser virkelig frem til samarbeidet med Heidi i det som må være en av bokbransjens morsomste utfordringer, sier Bente Franck-Sætervoll, direktør utdanning i Aschehoug.

Kontakt Universitetsforlaget:
Bente Franck-Sætervoll, direktør Aschehoug utdanning
bente.franck-satervoll@aschehoug.no