Ledig stilling 

Redaksjonskonsulent for digital juss


Universitetsforlaget er en ledende utgiver av akademisk litteratur av høy kvalitet. I 2018 lanserte vi den digitale plattformen Juridika, et solid og effektivt juridisk kvalitetsverktøy og digitalt bibliotek. Tjenesten er i kontinuerlig utvikling, og gjennom innovasjon skal vi ta en sentral posisjon i arbeidshverdagen til advokater og andre jurister.

Nå trenger vi en drivende dyktig redaksjonskonsulent som kan ta Juridika videre sammen med et entusiastisk team av blant annet jurister, teknologer og språkvitere.

Stillingen er knyttet til produksjon og berikelse av våre digitale utgivelser.

Redaksjonskonsulentens oppgave vil blant annet bestå av

 • innhenting og ajourføring av relevante dokumenter

 • berikelse, kvalitetssikring, feilsøking, vedlikehold og publisering

 • bistand med redaksjonelle oppgaver og tekstarbeid ved behov og i tråd med egen kompetanse

Til denne stillingen søker vi etter deg som

 • er nøyaktig

 • trives med oppgaver som krever tålmodighet og rutine

 • har god IT-forståelse og grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy, herunder Word og Excel

 • jobber strukturert og er samarbeidsorientert

 • er omstillingsdyktig og har evne og vilje til å tilegne deg ny kompetanse og kunnskap

Juridika er under utvikling, og du må regne med at arbeidsoppgavene vil endres underveis.

Hvorfor du skal jobbe hos oss?

 • Du blir en del av en redaksjon i vekst og utvikling

 • Du får være med på å videreutvikle en ny juridisk tjeneste som utfordrer markedet

 • Du får ta del i en viktig og langsiktig satsing i en spennende bransje der det skjer store endringer

Vi har gode arbeidsbetingelser, som blant annet består av subsidiert kantine, sommertid, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger, firmahytte og treningsstøtte. Lønn etter forlagets lønnssystem.

Vi ser fram til å motta søknad og CV fra deg innen 17. desember.

Søk stillingen på Finn