Nytt norsk tidsskrift

Ledig stilling

Redaksjonssekretær søkes til Nytt Norsk Tidsskrift

Universitetsforlaget søker redaksjonssekretær til Nytt Norsk Tidsskrift fra nr. 1-2023

Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift for politikk, kultur og vitenskap som bidrar med vitenskapelig basert innsikt og argumentasjon i norsk offentlig debatt. Tidsskriftet har fire utgaver per år.

Redaksjonssekretæren er bindeleddet mellom tidsskriftets redaktør og forlaget. Oppdraget består i å administrere det løpende redaksjonsarbeidet i nært samarbeid med redaktøren. Dette innebærer å aktivt delta i alle ledd av redaksjonsprosessen, inkludert redaksjonens planleggingsarbeid, vurdering og redigering av innkomne bidrag og oppfølging av bidragsytere etter avtale med redaktøren. Redaksjonssekretæren er redaksjonens kontaktperson mot forfattere og forlag i manusbearbeidings- og produksjonsprosessen og har ansvaret for informasjons- og pressearbeid ved lansering av hver utgave. Vi tilbyr opplæring i teknisk manusbearbeiding.

Vi søker deg som har interesse for tidsskriftpublisering og er godt samfunnsorientert, har skrive- og redigeringserfaring og evner å jobbe godt under press. Du må være ryddig, effektiv og selvstendig, trives med et til tider høyt tempo og ha god sans for språk og tekst. Erfaring med forskningspublisering er en fordel.

Oppdraget honoreres per ferdigstilte utgave. Det må påregnes økt aktivitet rundt de fire utgivelsene i året, i tillegg til løpende oppfølging av korrespondanse o.a.

Søknad m/CV sendes på e-post til sarah.camille.herve@universitetsforlaget.no – innen fredag 21. oktober 2022. Oppstart januar/februar.

For mer informasjon om oppdraget, kontakt Universitetsforlaget v/tidsskriftansvarlig Sarah Camille Hervé på e-post eller mobil 473 12 684.