Velg format

På lager
kr 989

Arveloven

Kommentarutgave, 4. utgave
Boken inneholder grundige henvisninger til alle relevante rettskilder for hver enkelt paragraf i arveloven. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovs tid som fortsatt har betydning.
Korte referat av en stor del av dommene gjør det mulig å skaffe seg rask oversikt over de faktiske forhold i sakene og de faktorer domstolene har lagt vekt på i sine avgjørelser. Boken inneholder utførlige henvisninger til relevant norsk juridisk teori samt nyere dansk teori. Litteraturregister, loveregister, domsregister og stikkordregister bidrar til å gjøre boken til et praktisk og verdifullt hjelpemiddel for alle som skal behandle arvetvister eller som har behov for klarhet i hvordan lovens bestemmelser skal forstås og anvendes.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 672
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215010410
  • Utgivelsesdato: 23.05.2007
  • Bokgruppe: 221

Peter Hambro

Peter Hambro arbeidet tidligere ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo og foreleste i en årrekke blant annet i arverett og familierett. Han har tidligere utgitt flere utgaver av Augdahl/Hambro Kommentarutgave til arveloven og senest i 2006 boken Arveplanlegging og avtalt uskifte.
Mer informasjon om forfatteren