Velg format

På lager
kr 499

Asylsøkere og flyktninger

Psykisk helse og livsmestring
Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere.

Bakgrunnen for denne boka er den store flyktningstrømmen som kom til Europa og Norge i 2015. Forfatterne har valgt å vektlegge den kunnskap og de erfaringer som kan styrke arbeidet, og går ikke i dybden når det gjelder de politiske sidene ved mottak av flyktninger.

Bokas røde tråd er å vise eksempler på hvordan mennesker med flukterfaring, som er i en asylsøkerfase eller etableringsfase med bosetting i ny kommune, kan få tatt i bruk sine motstandsressurser. Den er skrevet i et samarbeid mellom brukere med egenerfaring som flyktninger eller asylsøkere, helsepersonell med praktikerbakgrunn og akademikere.

Boka er aktuell for alle som arbeider med asylsøkere og flyktninger, uansett arena og forvaltningsnivå. I dette arbeidet står man ofte overfor betydelige utfordringer i mellommenneskelig sammenheng.

Redaksjonen har bestått av Lars Lien, Ragnhild Dybdahl, Harald Siem og Irma Julardzija. Prosjektleder i Rådet for psykisk helse har vært Hege Helene Bakke. Alle bidragsyterne presenteres i boken.

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031514
  • Utgivelsesdato: 12.08.2019
  • Bokgruppe: 223

Rådet for psykisk helse

Mer informasjon om forfatteren