Velg format

kr 499

Bærekraft

Fjordantologien 2022
Fjordantologien 2022 handler om bærekraft, nærmere bestemt utfordringene med å realisere FNs bærekraftsmål fra 2015. Antologien inneholder 15 kapitler, hvor temaene spenner vidt. Her kan du blant annet lese om bærekraftig skogforvaltning, sosial bærekraft i turistnæringen, hvordan blokkjedeteknologi kan bidra til satsningen på fornybar energi, hvordan maritime bedrifter i Møre og Romsdal svarer på forventninger om bærekraftig utvikling, og hvordan tv-programmet «Supernytt» formidler bærekraftbegrepet til barn.

Samlet illustrerer kapitlene i denne antologien hvor komplekst bærekraftbegrepet er, og hvor vanskelig det er å nå målene. Et viktig funn er at vi må handle enhetlig om vi skal kunne realisere bærekraftsmålene, da de griper inn i hverandre, og det ikke nytter å løse dem enkeltvis. I tillegg må det forskning til, slik at vi som samfunn kan finne de beste løsningene for å innfri bærekraftsmålene. Denne antologien er et bidrag til denne forskningen.

Forfatterne er i all hovedsak tilknyttet universitets- og høgskoleinstitusjoner i Kyst-Norge, fra Haugesund i sør til Kristiansund i nord. Unntakene representerer det mangfoldet av samarbeidspartnere som disse miljøene har forbindelser til både regionalt og nasjonalt. Redaktørene for boken er Heidi Hogset, Johanne Alteren, Bjørn Jæger og Solveig Straume. Redaktørene er tilknyttet Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk.

Informasjon om boka

  • Sider: 322
  • Språk: Bokmål/Nynorsk, Engelsk
  • ISBN: 9788215062921
  • Utgivelsesdato: 17.06.2022
  • Bokgruppe: 222