Velg format

På lager
kr 329

Barn av virkeligheten

Læring for livet
Denne samlingen korte, poengterte tekster viser hvordan voksne kan hjelpe barn med å håndtere en vanskelig virkelighet.
Elevene som har mistet en klassekamerat, den tamilske gutten som sliter med krigstraumer, jenta som blir mobbet; de er alle barn av virkeligheten.

God hjelp når det virkelig trengs - i barnehagen, skolen og hjemmet - gir barn en læring de bærer med seg livet ut når det gjelder håndtering av kriser, utvikling av empati, oppmuntring av individuelt engasjement og stimulering av nysgjerrighet.

Fra høsten 2006 til våren 2011 skrev Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz den populære spalten «Langskudd» i tidsskriftet Utdanning. Et utvalg av disse spaltene er gjort, og tekstene er oppdatert og tematisert. Etterordet om hvordan man kan snakke med barn om terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 understreker tekstenes aktualitet.

Magne Raundalen er barnepsykolog og knyttet til Senter for krisepsykologi i Bergen. I 2000 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barns beste. Jon-Håkon Schultz har doktorgrad i spesialpedagogikk og arbeider som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo og ved Universitetet i Tromsø.
Forfatterne har tidligere sammen utgitt boken Krisepedagogikk. Hjelp til barn og ungdom i krise (Universitetsforlaget 2006).

"Boken henvender seg til alle voksne som omgir seg med skoleelever eller barnehagebarn. Med rike eksempler hentet fra vår aktuelle kontekst kan den være et nyttig supplement til annen faglitteratur for studenter i helsefag, lærerutdanning og spesialpedagogikk. Forfatternes engasjement og den friske debattstilen virker inspirerende. For foreldre og foresatte burde den være obligatorisk." (Elin Jenny Fester Sunde, høgskolelektor, sosiolog og spesialpedagog i Pedagogisk Bokorm 1/2012.)

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051413
  • Utgivelsesdato: 03.12.2020
  • Bokgruppe: 893

Jon-Håkon Schultz

Jon-Håkon Shultz er ansatt som professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT.

Han har utgitt flere bøker, bl.a. Ingen ut av rekka går (3. utg. 2008). Ungdom og rus (2007) og Krisepedagogikk sammen med Magne Raundalen (2006).
Mer informasjon om forfatteren

Magne Raundalen

Magne Raundalen er barnepsykolog og er knyttet til Senter for krisepsykologi i Bergen. I 2000 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barns beste.

Han har tidligere utgitt boka Krisepedagogikk sammen med Jon-Håkon Schultz (Universitetsforlaget 2006).
Mer informasjon om forfatteren