Velg format

På lager
kr 389

Barnehagens digitale arenaer

Barnehagens digitale praksis skal ha en naturlig plass i det pedagogiske arbeidet. En barnehagelærer må alltid vurdere hvilke digitale verktøy som er mest hensiktsmessig å velge for å gi barna mulighet til å leke, lære, utforske og skape med digital teknologi.

Med forankring i pedagogiske læringsteorier og perspektiver presenterer forfatterne begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse. «Barnehagens digitale arenaer» viser hvordan barnehagefaglige aktiviteter og prosjekter i en barnehage enkelt kan deles med andre barnehager. Aktivitetene og prosjektene som beskrives, er nært knyttet til praksisfeltet med både analoge og digitale utgangspunkt.

Eksemplene i boka er basert på aktiviteter og et stort prosjekt som bygger på STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) og framtidens kompetanser (kreativitet, kritisk tenkning, medborgerskap, kommunikasjon og samarbeid).

Boka er skrevet for studenter og praktikere innenfor barnehagefeltet. Den retter seg primært inn mot kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring, men tar også for seg tematikk som er aktuell innenfor alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen.

I tillegg til forfatterne Maria Dardanou, Elin Dybdal Simensen og Maria Solberg Mossin bidrar Maria Hatzigianni med et kapittel i boka.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044934
  • Utgivelsesdato: 12.04.2021
  • Bokgruppe: 210

Maria Dardanou

Maria Dardanou er førstelektor i pedagogikk ved Barnehagelærerutdanning på UIT Norges arktiske universitet. Hun er ansvarlig for Digital Childhoods, Multimodality and STEM ved EECERA (European Early Childhood Education Research Association).
Mer informasjon om forfatteren

Elin Dybdal Simensen

Elin Dybdal Simensen er prosjektleder for digitalisering i oppvekstsektoren i Stange kommune.
Mer informasjon om forfatteren

Maria Solberg Mossin

Maria Solberg er pedagogisk leder i Epleskogen barnehage SA.
Mer informasjon om forfatteren