Velg format

På lager
kr 519

Barnet og musikken

Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter, 3. utgave
«Barnet og musikken» er en unik innføringsbok i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. I én og samme bok presenteres de mest aktuelle temaene som vil ha betydning for god musikkpedagogisk praksis i barnehagen.

Boken er praksisnær og drøfter perspektiver på musikk, musikalitet, musikalsk utvikling, musikkdidaktiske problemstillinger, danning og legitimering av musikk. Forfatterne ønsker å åpne opp for refleksjoner i barnehagen rundt forhold mellom musikk og menneske.

Denne tredje utgaven inneholder flere og nyere perspektiver på musikalitet og musikalsk utvikling. Boken har en rekke eksempler fra praksisfeltet i form av musikalske episoder, caser og praksisfortellinger. De praktiske eksemplene knyttes til nyere forskning, teoretiske forklaringer og ulike filosofiske oppfatninger. Boken er oppdatert i tråd med gjeldende forskrifter og rammeplaner, og har helt nye illustrasjoner.

Boken er rettet direkte mot studenter i barnehagelærerutdanningen. Hvert kapittel har studentoppgaver som grunnlag for drøfting og refleksjon.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032009
  • Utgivelsesdato: 31.07.2019
  • Bokgruppe: 215

Morten Sæther

Morten Sæther er dosent i musikkpedagogikk ved DMMH. Han underviser på både bachelor- og masterutdanningene i musikk og kunstpedagogikk og har også erfaring fra grunnskole og kulturskole. Han har publisert flere bøker og artikler om barns musikalske utvikling, musikk i barnehagelærerprofesjonen og musikkpedagogisk arbeid i barnehagen.
Mer informasjon om forfatteren

Elin Angelo

Elin Angelo er professor i musikkpedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun underviser på bachelor-, master- og PhD-nivå innen musikk- og kunstpedagogikk, vitenskapsteori og kvalitativ metode. Hun har bakgrunn fra ulike stillinger i kulturliv og skole.
Mer informasjon om forfatteren

Ingvild Olsen Olaussen

Mer informasjon om forfatteren