Velg format

På lager
kr 459

Barnevernets brennpunkt

beslutningsgrunnlag og beslutninger
Beslutningsgrunnlag og beslutninger i barnevernet er det gjennomgående temaet. Det belyses med teori, empiri og praktiske arbeidsmodeller.
Barnevernets innsats for barn, unge og deres familier går via beslutninger. Politiske føringer, juridiske bestemmelser og barnevernsarbeiderens kunnskapssyn har betydning for hvilke avveininger som legges til grunn for beslutningene. Brennpunkt er et begrep fra realfag og blir gjerne brukt om et punkt eller senter, og beslutninger kan ses på som utslagsgivende punkt i barnevernets arbeid. Kapitlene spenner fra teoretiske og normative analyser, via arbeidsmodeller for praksis til empiriske studier.

Boka er beregnet for studenter ved bachelor i barnevern og sosialt arbeid, og for studenter på masternivå. Boka er også aktuell for praktikere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid.

Bokas redaktører:
Ingunn T. Ellingsen er sosionom og førsteamanuensis ved institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring fra barnevernsarbeid både som praktiker og gjennom undervisning og forskning.
Reidar S. Østerhaug er cand.polit med hovedfag i sosialpedagogikk og dosent ved institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring fra barnevernfaglig undervisning og forskning..

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023526
  • Utgivelsesdato: 24.11.2014
  • Bokgruppe: 213

Ingunn Tollisen Ellingsen

Ingunn T. Ellingsen er professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Mer informasjon om forfatteren