Velg format

På lager
kr 319

Barns møter med digital teknologi

Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring
Hvordan kan digital teknologi legge til rette for meningsfulle læringsprosesser mellom barn og voksne i barnehagen?
Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor. Digital teknologi påvirker måten barna handler, leker, tenker, lærer, utrykker seg og interagerer på.

Gjennom teori og eksempler viser forfatteren hvordan digital teknologi kan benyttes i en pedagogikk som tilrettelegger for barnehagebarns møter med seg selv, samfunnet og den verdenen de vokser opp i. Mange av bokas eksempler handler om barn og pedagoger som i møte med kunst skaper digitale medieuttrykk sammen.

En bok for barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i kunst og håndverk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024905
  • Utgivelsesdato: 01.02.2016
  • Bokgruppe: 215

Mari-Ann Letnes

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i pedagogikk og kunst og håndverk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Hun er utdannet produktdesigner, faglærer i kunst og håndverk og har skrevet doktoravhandlingen Digital dannelse i barnehagen, ved NTNU. Hun har bred undervisningserfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns bruk av digital teknologi i praktisk arbeid og kunstfaglige læreprosesser i barnehage og grunnskole.
Mer informasjon om forfatteren